Dla kogo stworzyliśmy System RODO ONLINE?

System RODO ONLINE umożliwia sprawne, a jednocześnie bezpieczne zarządzanie uprawnieniami dostępu do zbiorów danych osobowych,
zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
Aplikacja skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących zewnętrzne usługi IOD, jak i Inspektorów Ochrony Danych działających wewnątrz firmy.

Zarządzanie uprawnieniami do zbiorów danych osobowych

Pracownicy

Zarządzanie pracownikami, uprawnieniami do zbiorów danych osobowych oraz upoważnieniami.

Aktywa

Zarządzanie aktywami umożliwiającymi przetwarzanie zbiorów danych osobowych.

Incydenty

Zgłaszanie oraz przetwarzanie przypadków naruszeń dostępu do zbiorów danych osobowych.

dashboard

Rejestr czynności przetwarzania

Dokumenty szczegółowo pokazujące w jakich procesach są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane.

Lokalizacje

Tworzenie struktury miejsc, w których przechowywane są zasoby przetwarzające zbiory danych osobowych.

Szablony

Tworzenie własnych szablonów dokumentów z użyciem danych predefiniowanych w systemie RODO ONLINE

Funkcje systemu

System wspomaga utrzymywanie stałej kontroli nad uprawnieniami do zbiorów danych osobowych, przechowuje dokumenty w formie elektronicznej.

STAŁA KONTROLA UPRAWNIEŃ

Powiadomienia e-mail

Stały monitoring aktualnych uprawnień: powiadamianie Inspektora Ochrony Danych o kończących się uprawieniach, konieczności weryfikacji uprawnień trwających dłużej niż 6 miesięcy, a także informowanie o przesłanych wioskach ws. nadania uprawnień oraz o zgłoszonych incydentach (naruszeniach).

dashboard
MODUŁ RAPORTÓW

Możliwość wyboru danych zawartych w raportach

Rozbudowany moduł generowania raportów, umożliwiający wybór danych z poziomu panelu. Raporty dostępne są zarówno z konta Inspektora Ochrony Danych, jak i z profilu ADO.

Zalety systemu RODO ONLINE

PRZYJAZNY PANEL

Zarządzanie nieograniczoną liczbą firm

System RODO ONLINE pozwala na zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych wielu firm w ramach jednego konta użytkownika. Każda z obsługiwanych firm ma własny panel zarządzania zbiorami oraz zasobami, pracownikami, lokalizacjami oraz incydentami (naruszeniami).

NOWOCZESNOŚĆ

Strona responsywna

Strona www.abi-online.eu jest responsywna, oferuje dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, niezależnie od rodzaju urządzenia (np. laptop, tablet, smartfon), dostosowując sposób wyświetlania treści do wielkości aktualnie używanego ekranu.

PRZEJRZYSTOŚĆ

W pełni funkcjonalna wersja DEMO

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy, użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego miesięcznego okresu testowego, podczas którego może zapoznać się z pełną funkcjonalnością oraz sposobem działania systemu RODO ONLINE.

OSZCZĘDNOŚĆ

Model SaaS

Zgodnie z modelem Software as a Service, Klient nie musi instalować aplikacji na własnym komputerze, a obowiązek zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej leży po stronie dostawcy usługi. Klient nie ponosi także dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

NIEZALEŻNOŚĆ

Własne szablony dokumentów

System RODO ONLINE udostępnia Klientom standardowe szablony dokumentów, jednak każde konto IOD ma możliwość tworzenia własnych szablonów, wykorzystując przyjazny edytor tekstowy oraz zmienne reprezentujące predefiniowane elementy szablonu.

FUNKCJONALNOŚĆ

Intuicyjny moduł wniosków

Wnioski o nadanie uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych przesyłane są do Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza będącego częścią systemu RODO ONLINE. Formularz oparty jest na danych wprowadzonych do systemu przez IOD.

Cennik

ZAKRES


Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów oferujących outsourcing IOD, jak i wewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych.

KOSZT


Cena: 99 zł za każde pięć aktywnych kont firm.
Cena netto, za każdy miesiąc korzystania z Systemu RODO ONLINE.

Usługi ODO

WYCENA USŁUG IOD

W sprawie wyceny usług IOD, czyli:

  • wykonanie audytu wstępnego,
  • wykonanie Polityki bezpieczeństwa (niezbędna dokumentacja przetwarzania danych osobowych),
  • obsługa RODO.

proszę kontaktować się pod numerem telefonu +48 693 334 664, lub mailowo kontakt@rodo-online.eu.

OFERTA USŁUG RODO

W ramach usługi RODO oferujemy:

  • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą ODO,
  • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach PUODO,
  • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i Ustawy ODO.

Wszelkie wzory i szablony dokumentów znajdujące się na stronie panel.abi-online.eu są chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem praw autorskich do wzorów i szablonów dokumentów jest firma PHU Elka Radosław Miczyński.

Kontakt

Kontakt handlowy
Tomasz Anyszko
kontakt@rodo-online.eu
tel. +48 693 334 664
PHU ELKA Radosław Miczyński
Wilkanowo, ul. Kosowa 3A
66-008 Świdnica
tel./fax: 68 478 48 38
tel./fax: 68 453 31 65
Pomoc techniczna
pomoc@rodo-online.eu
tel. +48 661 222 242

Regulamin sklepu
RODO Online

© PHU ELKA